27. redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62/2010-UPB) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 17. junija 2010 ob 19. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Datum: 11. junija, 2010
Skip to content