Novice in obvestila

21. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
26. 05. 2022

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151) župan Janez Komidar sklicuje 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek 02.06.2022 ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 20.  redne seje, z dne 21.4. 2021

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022

Rebalans proračuna Občine Loška dolina za leto 2022

4. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

5. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

6. Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino