20. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odst. 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64) sklicuje župan 20. redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 3.10. 2013, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina.
Datum: 25. septembra, 2013

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 30.5 2013

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Loška dolina – druga obravnava

4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina – druga obravnava

5. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2013

6. Kadrovske zadeve:

Imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Loška dolina v svet Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik

7. Pobude in vprašanja

Gradivo za sejo

Skip to content