Novice in obvestila

20. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
25. 09. 2013

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 30.5 2013

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Loška dolina – druga obravnava

4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina – druga obravnava

5. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2013

6. Kadrovske zadeve:

Imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Loška dolina v svet Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik

7. Pobude in vprašanja

Gradivo za sejo

Na glavno vsebino