Novice in obvestila

2. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
20. 11. 2014

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje, z dne 23.10. 2014

2. Pregled realizacije sklepov

3. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Loška dolina

4. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Loška dolina

5. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina:

 • Statutarno pravna komisija
 • Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja
 • Komisija za družbene dejavnosti
 • Komisija za gospodarske dejavnosti
 • Stanovanjski odbor Občine Loška dolina
 • Uredniški odbor Javnega glasila Obrh
 • Odgovorni urednik javnega glasila Obrh
 • 6. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Loška dolina
 • 7. Pobude in vprašanja

  Gradivo – 2. redna seja OS

 

Na glavno vsebino