2. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88) sklicuje župan Janez Komidar 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 27. novembra 2014, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina.
Datum: 20. novembra, 2014

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje, z dne 23.10. 2014

2. Pregled realizacije sklepov

3. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Loška dolina

4. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Loška dolina

5. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina:

 • Statutarno pravna komisija
 • Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja
 • Komisija za družbene dejavnosti
 • Komisija za gospodarske dejavnosti
 • Stanovanjski odbor Občine Loška dolina
 • Uredniški odbor Javnega glasila Obrh
 • Odgovorni urednik javnega glasila Obrh
 • 6. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Loška dolina
 • 7. Pobude in vprašanja

  Gradivo – 2. redna seja OS

 

Skip to content