Novice in obvestila

2. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
10. 01. 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 2.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v torek, 15. januarja 2019, ob 18. uri.

 

Dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 6.12.2018

2. Pregled realizacije sklepov

3. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Loška dolina

4. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina:

a) Statutarno pravna komisija

b) Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja

c) Komisija za družbene dejavnosti

d) Komisija za gospodarske dejavnosti

e) Stanovanjski odbor Občine Loška dolina

f) Uredniški odbor Javnega glasila Obrh

g) Odgovorni urednik javnega glasila Obrh

 

5. Imenovanje pooblaščenca Občine Loška dolina v skupščino JP Komunala Cerknica d.o.o.

6. Informacija o prejetem pozivu za začasno ustavitev vseh aktivnosti v zadevi izgradnje večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu

7. Pobude in vprašanja

 

 

Predvajanje 2. redne seje bo potekalo na lokalni televiziji Oron:

Sobota, 19.1. ob 20.00 uri

Nedelja, 20.1. ob 13.00 uri

Torek, 22.1. ob 20.00 uri10

Na glavno vsebino