Novice in obvestila

19. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
18. 01. 2018

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 19.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 25. januarja 2018, ob 18. uri.

 

Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 18.  redne seje z dne 21.12.2017
  2. Pregled realizacije sklepov
  3. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018 – druga obravnavaProračun Občine Loška dolina 2018
  4. Letni program športa za leto 2018
  5. Pobude in vprašanja
Na glavno vsebino