Novice in obvestila

15. Seznam potrjenih list kandidatov za občinski svet
22. 09. 2010

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) in 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007 in 49/2008) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina dne 20.09.2010 z žrebom sestavila naslednji

S E Z N A M potrjenih list kandidatov za občinski svet

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.

številka: 041-11/2010-28

datum: 21.09.2010

Predsednica:

Sabina Palčič, univ. dipl. iur.

Na glavno vsebino