Novice in obvestila

14. Seznam potrjenih kandidatov za župana
21. 09. 2010

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) in 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007 in 49/2008) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina dne 20.09.2010 z žrebom sestavila naslednji

S E Z N A M

potrjenih kandidatov za župana:

1. JANEZ STERLE,

predlagatelj:

OBČINSKI ODBOR SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE LOŠKA DOLINA

2. SLAVICA ČUK

predlagatelj:

SOCIALNI DEMOKRATI, OBČINSKA ORGANIZACIJA LOŠKA DOLINA

3. JANEZ KOMIDAR

predlagatelj:

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.

številka: 041-11/2010-27

datum: 21.09.2010

Predsednica:

Sabina Palčič, univ. dipl. iur.

Skip to content