Novice in obvestila

10. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
21. 04. 2016

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan občine Loška dolina 10.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

četrtek, 5. maja 2016,  ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje, z dne 4. 2. 2016

2. Pregled realizacije sklepov

3. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2015

Poročilo ZD Cerknica

4. Letno poročilo  javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2015

Poročilo OŠ Stari trg

5. Letno poročilo JP Komunala Cerknica za leto 2015

Poročilo komunala

6. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2015

Poročilo JZ Snežnik

7. Zaključni račun Občine Loška dolina za leto 2015

Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2016

8. Pobude in vprašanja

 

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

Na glavno vsebino