Novice in obvestila

10. Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh
24. 08. 2010

Čas objave:

– Pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo kandidatov in njihovih programov namenjen v Obrhu št. 4, ki bo izšel v oktobru 2010.

Pogoji objave:

– Za vsakega kandidata za župana in njegov program bo namenjena polovica strani v glasilu.

Prostor za liste kandidatov za občinski svet:

– Za liste kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu do vključno 7 kandidatov, bo na razpolago 1/2 strani.

– Listam kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu od 8 do 14, kandidatov bo namenjena cela stran.

– Za vse kandidate, liste in njihove programe ne glede na trenutno zastopanost v občinskem svetu veljajo enaki pogoji.

– Navedeni obsegi strani vključujejo tekstovno, slikovno in grafično predstavitev.

– Kandidati za župane in njihovi programi bodo v glasilu objavljeni pred listami kandidatov za občinski svet. Vrstni red posameznih kandidatov za župane in vrstni red posameznih list in njihovih programov bo določen z žrebom.

Predlagatelji, ki želijo imeti po svojih željah grafično oblikovano predstavitev, morajo to pripraviti v ustreznem grafičnem programu v elektronski obliki in v obsegu predpisanega dela strani. Da je gradivo že oblikovano za predstavitev mora biti na vidnem mestu označeno z besedo «Že oblikovano«.

Kandidatom, ki ne bodo sami oblikovali strani, bodo predstavitveni prostor v Obrhu oblikovali v tiskarni, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati, da polovica strani v Obrhu ustreza v Wordu napisan tekst, ki ne sme presegati 3000 znakov s presledki in manjša fotografija ter logotip.

Predlagatelji morajo tekstovno in slikovno gradivo za objavo predložiti v pisni in elektronski obliki (na CD-ju), vse v zaprti kuverti na naslov uredništva glasila Obrh, ki je objavljen v kolofonu glasila in s pripisom »Za lokalne volitve 2010«.

Zadnji rok za oddajo je 20. september 2010.

Gradiva, ki ne bo posredovano v obliki kot je predpisano in gradiva, ki bo posredovano p navedenem datumu ne bomo upoštevali.

Uredniški odbor

Objavljeno: 24. avgust 2010

Na glavno vsebino