10. Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh

V skladu s 5. členom Zakona o volilni kampanji je uredniški odbor Javnega glasila Obrh, dne 7. julija 2010, določil pravila za objavo list, kandidatov in njihovih programov lokalnih volitev za občinski svet in župana, ki bodo 10. oktobra 2010.
Datum: 24. avgusta, 2010

Čas objave:

– Pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo kandidatov in njihovih programov namenjen v Obrhu št. 4, ki bo izšel v oktobru 2010.

Pogoji objave:

– Za vsakega kandidata za župana in njegov program bo namenjena polovica strani v glasilu.

Prostor za liste kandidatov za občinski svet:

– Za liste kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu do vključno 7 kandidatov, bo na razpolago 1/2 strani.

– Listam kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu od 8 do 14, kandidatov bo namenjena cela stran.

– Za vse kandidate, liste in njihove programe ne glede na trenutno zastopanost v občinskem svetu veljajo enaki pogoji.

– Navedeni obsegi strani vključujejo tekstovno, slikovno in grafično predstavitev.

– Kandidati za župane in njihovi programi bodo v glasilu objavljeni pred listami kandidatov za občinski svet. Vrstni red posameznih kandidatov za župane in vrstni red posameznih list in njihovih programov bo določen z žrebom.

Predlagatelji, ki želijo imeti po svojih željah grafično oblikovano predstavitev, morajo to pripraviti v ustreznem grafičnem programu v elektronski obliki in v obsegu predpisanega dela strani. Da je gradivo že oblikovano za predstavitev mora biti na vidnem mestu označeno z besedo «Že oblikovano«.

Kandidatom, ki ne bodo sami oblikovali strani, bodo predstavitveni prostor v Obrhu oblikovali v tiskarni, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati, da polovica strani v Obrhu ustreza v Wordu napisan tekst, ki ne sme presegati 3000 znakov s presledki in manjša fotografija ter logotip.

Predlagatelji morajo tekstovno in slikovno gradivo za objavo predložiti v pisni in elektronski obliki (na CD-ju), vse v zaprti kuverti na naslov uredništva glasila Obrh, ki je objavljen v kolofonu glasila in s pripisom »Za lokalne volitve 2010«.

Zadnji rok za oddajo je 20. september 2010.

Gradiva, ki ne bo posredovano v obliki kot je predpisano in gradiva, ki bo posredovano p navedenem datumu ne bomo upoštevali.

Uredniški odbor

Objavljeno: 24. avgust 2010

Skip to content