Novice in obvestila

1.izredna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
13. 05. 2021

Na podlagi 33.člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88, 151) sklicuje župan Janez Komidar 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ponedeljek, 17. maja 2021, ob 18.00 uri.

 

DNEVNI RED:

1.Potrditev zapisnika 14. redne seje, z dne 22.04.2021.pdf

2.Pregled realizacije sklepov

3. Cene programov predšolske vzogje v Vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.pdf

4.Projektna naloga in DIIP za večnamensko športno dvorano.pdf

5.Potrditev sklepov o županovem neizvajanju zakonitih sklepov občinskega sveta.pdf

 

Na glavno vsebino