Novice in obvestila

1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
25. 01. 2023

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88 in 111) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) župan Matjaž Antončič sklicuje 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek 26.01.2023 do 12. ure.

 

DNEVNI RED:

Predlog “Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in delovanju vaških odborov v Občini Loška dolina” – skrajšani postopek

Na glavno vsebino