Novice in obvestila

1. dopisna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
18. 09. 2014

Dnevni red:

1. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2014

Gradivo

Članom občinskega sveta je bil dne 8.9.2014 posredovan predlog, da glede podelitve priznanj Občine Loška dolina v letu 2014 občinski svet odloči na dopisni seji. Na podlagi poziva je večina članov občinskega sveta podala pisno soglasje za odločanje na dopisni seji.

Gradivo je članom občinskega sveta posredovano v prilogi.

V skladu s 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) lahko člani občinskega sveta glasujejo za predloge sklepov z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Za glasovanje uporabite priloženo glasovnico.

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep v določenem roku glasovala večina članov sveta, ki so prejeli osebno vročeno vabilo z gradivom.

Na glavno vsebino