1. dopisna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) sklicuje župan občine Loška dolina 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v petek, 26.9. 2014, do 14.00 ure.
Datum: 18. septembra, 2014

Dnevni red:

1. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2014

Gradivo

Članom občinskega sveta je bil dne 8.9.2014 posredovan predlog, da glede podelitve priznanj Občine Loška dolina v letu 2014 občinski svet odloči na dopisni seji. Na podlagi poziva je večina članov občinskega sveta podala pisno soglasje za odločanje na dopisni seji.

Gradivo je članom občinskega sveta posredovano v prilogi.

V skladu s 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in 88) lahko člani občinskega sveta glasujejo za predloge sklepov z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Za glasovanje uporabite priloženo glasovnico.

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če je za sklep v določenem roku glasovala večina članov sveta, ki so prejeli osebno vročeno vabilo z gradivom.

Skip to content