S čebelami do znanja

Srebrni certifikat

Turizem

Glasilo občine

Fotogalerija

Obrazci za občane

Plačilo upravne takse

Stranke Občine Loška dolina lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačajo:

z gotovino – v sprejemni pisarni Občine Loška dolina

brezgotovinsko – s plačilnim nalogom – na banki ali pošti

z elektronskim nakazilom – prek spletne banke

Plačilo upravne takse – številka TRR in sklic

Novice

5. redna seja Občinskega sveta Občina Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan...

Brezplačne meritve radona

Spoštovani, Radon je zdravju škodljiv radioaktiven plin brez vonja in barve, ki v prostore prodira predvsem iz zemeljskih tal. Visoke vsebnosti radona so tudi na območju Občine Loška dolina, saj se nahajamo na kraških in prodnatih podlagah, kjer so tla porozna in zato...

Obvestilo za mala in srednje velika podjetja

Obveščamo vas, da je objavljen nov razpis za mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih. Več na spodnji povezavi: https://www.gov.si/novice/2023-05-19-nov-razpis-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/  ...

Motena oskrba s pitno vodo

Obveščamo porabnike pitne vode iz območja Starega trga: OŠ heroja Janeza Hribarja, ZD Stari trg ter Cesta Notranjskega odreda št. 34 do št. 44, da bo jutri 23.5.2023 od 9. do predvidoma 13. ure motena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. pred ponovno...

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Loška dolina Cesta...

Koledar dogodkov

Skip to content