Zaščita prijaviteljev

Občina Loška dolina na tem mestu zagotavlja enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu – Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo v Občini Loška dolina.

Na glavno vsebino