Polhanje

Polhanje v gozdovih: Poleg preprostejšega načina lovljenja z roko poznamo za lov na polhe še razne pasti. Večinoma se lovi na vzmet narejene pasti, ki jim tukaj pravimo škrince.

Vabljeni v Lovsko-polharski muzejv Kozarišče!