Litoželezni vodnjak med lipami

Litoželezni vodnjak med lipami - parkovna ureditev, stoji v središču vasi Lož.