Zbirni center za odpadke in urnik odvoza

Urnik obratovanja:

  • torek:
    od 08:00 do 14:00 ure
     
  • četrtek:
    v poletnem času od 12:00 do 18:00 ure
    v zimskem času od 11:00 do 17:00 ure

S prehodom na letni delovni čas je deponija v Starem trgu odprta vsako prvo soboto v mesecu.

 

Polhek KOmunalaUrnik odvoza odpadkov