Obvestilo o neuspelem javnem razpisu

Obvestilo o neuspelem javnem razpisu.

Datum: 20.10.2020

Obveščamo vas, da v postopku javnega razpisa za zasedbo delovnega mesta »Direktor javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik«,  ki je bil objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Občine Loška dolina z dne 8.7. 2020,  ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov.

 

 Prijavljene kandidate se o neuspelem javnem razpisu obvesti po elektronski pošti.

 

Prijavljeni kandidati imajo pravico pisno zahtevati vrnitev predloženih dokumentov, ki so jih priložili kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za delovno mesto.

 

Predsednica komisije

Romana Zakrajšek l. r.