Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Občina Loška dolina objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Datum: 25.08.2020

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 87/11), 17. In 18. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 , 99/08, 62/2010-ZUPJS in 91/15) občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

 

Občina Loška dolina razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem. Predmet razpisa je neprofitno stanovanje:

- Babno Polje 82, Stari trg pri Ložu, dvo-sobno, 56,52 m2,

 

Predmet razpisa so tudi neprofitna stanovanja, ki bodo prazna v času veljavnosti prednostne liste.

 

Besedilo javnega razpisa

VLOGA