Javno naročilo - Izgradnja komunalne infrastrukture Škrilje

Občina Loška dolina obvešča, da je na Portalu javnih naročil pod številko JN006343/2019-W01 objavljeno javno naročilo za »Izgradnja komunalne infrastrukture Škrilje«.

Datum: 11.09.2019

Povezava na Portal javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=324103

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

 

D1 PREČNI PREREZ IZKOPA

D2 JAŠEK DN1000

D3 JAŠEK DN800

D4 HIŠNI PRIKLJUČEK

D5 KRIŽANJA Z VODOVODOM

D6 ČRPALIŠČE

D7 IZPIHOVALNA POSTAJA

PREGLEDNA SITUACIJA

SITUACIJA

TEHNIČNO POROČILO - PZI

1 Projektni pogoji

2 Grafika

List 01

List 02

List 03

List 04

List 05