Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Loška dolina objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Datum: 21.08.2019

Besedilo javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

 

vloga