Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Loška dolina objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Datum: 09.11.2017

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

 

Vloga za dodelitev stanovanja