Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Loška dolina objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Datum: 29.09.2017

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

 

Vloga za dodelitev stanovanja