Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2017

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Loška dolina objavlja razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2017.

Datum: 09.05.2017

Razpis je objavljen v Uradnem glasilu Občine Loška dolina, št. 117/9.5.2017.