Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Loška dolina objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Datum: 30.05.2017

Javni razpis - stanovanja

Vloga