Javni razpis - sofinanciranje kmetijstva v letu 2017

Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini loška dolina v letu 2017.

Datum: 27.02.2017

Besedilo javnega razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina  v letu 2017

 

Obrazci:

UKREP ŠT. 1  - pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč
UKREP ŠT. 2 - pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in treženja
UKREP ŠT. 3 -  pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju