Javni razpis - sofinanciranje kmetijstva v letu 2016

Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini loška dolina v letu 2016.

Datum: 17.05.2016

Besedilo javnega razpisa:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI LOŠKA DOLINA V LETU 2016

 

Obrazci:


UKREP ŠT. 1 - pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč


UKREP ŠT. 2 - pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in treženja


UKREP ŠT. 3 - pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju