Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Loška dolina razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem. Predmet razpisa je neprofitno stanovanje na naslovu Lož, Cesta 19. oktobra 28, Stari trg pri Ložu, garsonjera (III etaža).

Datum: 09.05.2016

Javni razpis

 

Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja