Javni razpis za leto 2009 - kulturni program

Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Občina Loška dolina

Datum: 10.03.2009

Javni razpisrazpisna dokumentacijaobrazec 1- spl. podatkiobrazec 1A-jav.kult.programobrazec 3A- delovanjeobrazec 2B - založništvoobrazec 2B-jav.kulturne prireditveobrazec - 2C - izobraževanjeobrazec 2D - oprema in osnovna sredstvaKončno poročilo:izobraževanjeprireditveosnovna sredstvazaložništvoZahtevek:izobraževanjeprireditveosnovna sredstvazaložništvo