Poziv k oddaji poročil - sofinanciranje programov športa za leto 2008

Občina Loška dolina poziva, da morajo društva, ki so imela sofinancirane programe športa v letu 2008 do 15. 02. 2009 posredovati na naslov občine podrobno pisno poročilo o izvajanju posameznega programa športa s finančnim poročilom o porabi sredstev.Če izvajalec do roka ne odda poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun"

Datum: 28.01.2009

Poročilo