JAVNI RAZPIS - mladinski programi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Loška dolina za leto 2008.

Datum: 03.03.2008

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008 (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 50 z dne 22.02.2008), in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 50 z dne 22.02.2008), občina Loška dolina objavljaJAVNI RAZPIS

za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev

mladinskih programov in projektov v Občini Loška dolina za leto 2008javni_razpis_mladi_vsebina.pdfobrazec_m1_splosni.docobrazec_m2_mladinski_programi_projekti.docobrazec_m3_stroski_delovanja.docrazpisna_dokumentacija_februar_08.doc