JAVNI RAZPIS -šport

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programovšporta za leto 2008 v občini Loška dolina.

Datum: 03.03.2008

Na podlagi 10.člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 17. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 11/99) in na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 26 z dne 27.10.2004 in št. 31 z dne 12.10.2005) objavlja občina Loška dolinaJAVNI RAZPIS

ZA

ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2008 VOBČINI LOŠKA DOLINAjavni_razpis_feb__08.pdfrazpisna_dokumentacija_febru_08.doc