JAVNI RAZPIS - socialno in zdravstveno varstvo

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2008

Datum: 03.03.2008

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008 (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 50 z dne 22.02.2008) in Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 48 z dne 23.11.2007), občina Loška dolina objavljaJAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2008javni_razpis.pdfrazpisnadokumentacija_sociala.doc