JAVNI RAZPIS - kultura

JAVNI RAZPIS za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Loška dolina.

Datum: 03.03.2008

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007-UPB1) in 6. člena in 9. člena Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 39 zdne 17.10.2006 ), Občina Loška dolina objavljaJAVNI RAZPISza izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Loška dolinajavni_razpis_za_leto_2008.docobrazec_1_spl__podatki.docobrazec_1a_jav_kult_program.docobrazec_2a_prireditve.docobrazec_2b_zaloznistvo.docobrazec_2d_oprema_in_osnovna_sredstva.docobrazec_3a_delovanje.docobrazec_2c_izobrazevanje.docrazpisna_dokumentacija_februar_08.docKončna poročila in zahtevki