Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Občina Loška dolina na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št. 69/03), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS, št. 14/04 in 34/04) ter na podlagi sklepa stanovanjskega odbora pri proračunskem skladu občine Loška dolina objavlja javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Datum: 01.10.2007

javni_razpis_objava_2007_splosni.doc