DatumNaslov
22.12.2017Javno naročilo za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Nadlesk – Podcerkev v občini Loška dolina
09.11.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
29.09.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
28.07.2017Javno naročilo »Vzdrževanje gozdnih cest v letih 2017 in 2018«
13.07.2017Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
13.06.2017Javno naročilo »Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob 2«
08.06.2017Javno naročilo »Izvedba priključkov na LK 229221 in LK 229171«
30.05.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
24.05.2017Končna poročila in zahtevki razpis kultura 2017 / Javni razpis - sofinanciranje programov kulture v letu 2017
09.05.2017Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje sofinanciranje programov s področja turizma za leto2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje kmetijstva v letu 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje drugih društev v letu 2017
24.02.2017Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav
17.01.2017Javni razpis - sofinanciranje programov športa v letu 2017
09.08.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
05.08.2016Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
07.06.2016Končna poročila in zahtevki - Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2016
17.05.2016Razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2016
17.05.2016Javni razpis - sofinanciranje kmetijstva v letu 2016
09.05.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
20.04.2016JP Komunala Cerknica - razpis za prosto delovno mesto
<< 1234 56789