DatumNaslov
09.11.2018Javno naročilo - Gradnja večnamenske športne dvorane
12.09.2018Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav
24.07.2018Javno naročilo »Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika«
21.06.2018Razpis za subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite v Primorsko - notranjski regiji
13.06.2018Javno naročilo \&"Gradnja večnamenske športne dvorane\&"
11.06.2018Končna poročila in zahtevki razpis kultura 2018
09.03.2018Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2018
09.03.2018Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2018
16.02.2018Javni razpis za prosto delovno mesto - Poslovni sekretar VII/1
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje turizma 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva v letu 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje športa 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2018
22.12.2017Javno naročilo za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Nadlesk – Podcerkev v občini Loška dolina
09.11.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
29.09.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
28.07.2017Javno naročilo »Vzdrževanje gozdnih cest v letih 2017 in 2018«
13.07.2017Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
13.06.2017Javno naročilo »Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob 2«
08.06.2017Javno naročilo »Izvedba priključkov na LK 229221 in LK 229171«
30.05.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
24.05.2017Končna poročila in zahtevki razpis kultura 2017 / Javni razpis - sofinanciranje programov kulture v letu 2017
09.05.2017Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2017
<< 123456789 >>