DatumNaslov
09.08.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
05.08.2016Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
07.06.2016Končna poročila in zahtevki - Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2016
17.05.2016Razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2016
17.05.2016Javni razpis - sofinanciranje kmetijstva v letu 2016
09.05.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
20.04.2016JP Komunala Cerknica - razpis za prosto delovno mesto
31.03.2016Javno naročilo - Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
08.03.2016Javni razpis - sofinanciranje prireditev 2016
08.03.2016Javni razpis - sofinanciranje drugih društev 2016
08.03.2016Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov 2016
08.03.2016Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2016
01.03.2016Javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest iz naslova koncesijske dajatve - cesta v Stene
23.02.2016Javni razpis - sofinanciranje programov s področja turizma za leto 2016
12.02.2016Javni razpis - sofinanciranje športa v občini Loška dolina v letu 2016
08.01.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
24.12.2015Javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest iz naslova koncesijske dajatve
29.09.2015Javno naročilo - Ureditev sejne sobe občinskega sveta
18.09.2015Javno naročilo - Vodooskrba v Babnem Polju
11.09.2015Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - stanovanje Primšarjeva 15, Cerknica
28.08.2015Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Primšarjeva 15, Cerknica
22.06.2015Javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest
18.06.2015Javno naročilo - Obnova stanovanj Pot na Ulako 7a
01.06.2015Javni razpis za direktorja JZ za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
29.05.2015Objava prostega delovnega mesta
<< 123 4567