Razpisi

DatumNaslov
22.04.2022Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2022
07.04.2022Občina Loška dolina objavlja javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina za leto 2022 in sofinanciranja nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih vo
07.04.2022Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2022
07.04.2022Javni razpis za sofinanciranje urepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina v letu 2022
07.04.2022Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022
07.04.2022Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022
07.04.2022Javni razpis - turizem 2022
31.03.2022Boreo razpis - Varstvo okolja
28.03.2022Razpis za direktorja
15.03.2022Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2022
15.03.2022Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2022
15.03.2022Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2022
15.03.2022Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2022
15.03.2022Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2022
15.03.2022Javni razpis - sofinanciranje športa 2022
01.09.2021Razpis za prosto delovno mesto
14.07.2021Javno naročilo - Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož - Podlož
28.05.2021Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo
23.04.2021Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini Loška dolina v letu 2021
23.04.2021Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2021
23.04.2021Javni razpis za sofinanciranje urepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina v letu 2021
23.04.2021Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2021
23.04.2021Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2021
23.04.2021JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina za leto 2021 in sofinanciranja nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda
17.03.2021JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU NASELBINSKE ALI VRTNOARHITEKTURNE DEDIŠČINE, KI JIH BO V LETU 2021 SOFINANCIRALA RS IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO (JP-PAR-2021)
123456789 >>