Novice in obvestila

Vrednotenje in priznavanje neformalnih znanj in izkušenj
13. 05. 2013

Šola že dolgo ni več edini kraj, kjer lahko pridobivamo novo znanje. Do novih spretnosti, kompetenc in znanja pogosto prihajamo nezavedno, mimo načrtovanega učnega procesa in v okoljih, od katerih tega niti ne pričakujemo: v družini, med prijatelji, v društvih, na potovanjih, ob opravljanju različnih dejavnosti, med ukvarjanjem s hobiji. Seveda so potem tu še tečaji, delavnice, samoizobraževanje, za katera ne prejmemo javnoveljavnih listin in tako tam pridobljeno znanje težko dokazujemo in uveljavljamo. Pa vendar je tega znanja veliko in če ostaja skrito in neizkoriščeno, pomeni tako za posameznika kot za družbo veliko izgubo.

Da bi se temu izognili, je evropska izobraževalna politika predvidela oblikovanje sistema vrednotenja in priznavanja rezultatov neformalnega učenja, s pomočjo katerega bi se neformalno pridobljeno znanje lahko uveljavljalo v praksi.

Ključni nameni in prednosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj so:

• omogočanje večje fleksibilnosti na trgu dela,

• dvig zaposljivosti,

• večja mobilnost na trgu dela,

• razvoj ali sprememba poklicne kariere,

• razvoj kompetenc vseživljenjskega učenja,

• ovrednotenje znanja in izkušenj za lasten interes, za sprejemanje različnih odločitev posameznika v poklicnem in osebnem življenju,

• za usmerjanje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje,

• za razvoj poklicne kariere.

Vsak udeleženec, ki se vključi v brezplačen postopek UVNPZ ob strokovni podpori oblikuje osebno zbirno mapo (v papirni ali elektronski obliki kot e-portfolio) in prejme potrdilo z opisom lastnih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc, ki so bile v postopku ugotavljanja neformalno pridobljenega znanja ovrednotene.

V Notranjsko-kraški regiji je bila za izvajanje tega postopka na javnem razpisu izbrana OE Ljudska univerza Postojna, Zavod Znanje Postojna. Kot partner v projektu sodeluje tudi Šolski center Postojna. Pri teh dveh organizacijah delujeta strokovni delavki, ki izvajata vrednotenje znanja in izkušenj in vam lahko brezplačno pomagata pri ugotavljanju in dokumentiranju vaših skritih znanj in spretnosti ter pri načrtovanju izobraževalne ali poklicne poti.

Do konca meseca marca 2014 bomo v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalnih znanj vključili 38 posameznikov. Vabljeni k vključitvi v postopek, ker vsako znanje šteje!

Več informacij:

e-pošta: erika.svara@zavod-znanje.si

tel.: 05 / 721 12 87 (od torka do petka od 9.00 do 14.00)

osebno: na Ljudski univerzi Postojna, Ljubljanska cesta 2, v Postojni

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

Skip to content