Varstvo osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Za izvajanje svojih nalog mora Občina Loška dolina pridobivati in obdelovati tudi osebne podatke. Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) opredeljuje osebni podatek kot katero koli informacijo o posamezniku. 

Obdelava osebnih podatkov je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

 

V Občini Loška dolina je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov dosegljiva  na telefonski številki  (01) 7050678 ali na elektronskem naslovu  gdpr@loskadolina.si.

 

V stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko stopite vedno, ko imate vprašanje s področja osebnih podatkov, ki jih o vas obdeluje Občina Loška dolina. 

 

Podatki se zakonito obdelujejo, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:
- če v obdelavo osebno privolite (privolitev je mogoče kadarkoli preklicati),
- če je to potrebno za izvajanje pogodbe in v tej pogodbi nastopate kot stranka,
- če ima upravljavec za to zakonsko podlago,
- če je to potrebno za zaščito vaših življenjskih interesov ali življenjskih interesov drugih fizičnih oseb ali
- če je to potrebno za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti upravljavca.

 

Pravico imate do:

- potrditve, ali občina obdeluje kakšne vaše osebne podatke,
- obveščenosti, če se vaši osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo,
- kopije obdelovanih osebnih podatkov (tudi v elektronski obliki),
- popravka (če so vaši obdelovani osebni podatki netočni),
- izbrisa (za obdelavo osebnih podatkov ni zakonite pravne podlage oziroma soglasja),
- pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec), kadar menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Uresničevanje pravic lahko zahtevate prek vloge, ki jo vložite pri upravljavcu ali pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov: 

- obvezna je vaša identifikacija (lastnoročni ali elektronski podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom); 

- upravljavec mora odgovoriti v enem mesecu, razen če je zahteva zelo kompleksna in obsežna. V tem primeru je rok mogoče podaljšati, vendar ne več kot na skupaj tri mesece; 

- upravljavec sme zahtevo tudi zavrniti, če je očitno neutemeljena, pretirana ali ponavljajoča ali če upravičeno dvomi v vašo identiteto.
 

Podatki se shranjujejo le toliko časa, kolikor določa predpis oziroma kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. 

 

Za nadzor in prijavo kršitev je pristojen

Informacijski pooblaščenec 

Zaloška cesta 59

1000 Ljubljana

T: (01) 230 97 30

E: gp.ip(at)ip-rs.si

 

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov