Novice in obvestila

Usposabljanje Slovenske vojske na območju občine Loška dolina
24. 09. 2020

Slovenska vojska se bo usposabljala izven vojaških vadišč z namenom, da približamo naše delo, poklic vojaka in organizacijo civilnemu prebivalstvu ter lokalnim skupnostim.

Enote 1. brigade Slovenske vojske bodo občasno prisotne na vašem področju v času od 21. septembra do 20. novembra 2020. Vojaška usposabljanja se bodo izvajala z manjšimi enotami, ki bodo urile postopke premikanja po terenu, opazovanja in izvidovanja.

Prisotnost enot in izvajanje aktivnosti ne bo bistveno vplivalo na življenje lokalnega prebivalstva.

Pripadniki Slovenske vojske se bodo v večjem delu usposabljanja premikali peš, za premike z vozili pa bodo uporabljala utrjene prometne komunikacije. Pri usposabljanju ne bomo uporabljali ostrega streliva.

 

Oddelek za civilno vojaško sodelovanje 1. brigade SV

Na glavno vsebino