Novice in obvestila

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPN Občine Loška dolina št. 4
10. 05. 2019
Na glavno vsebino