Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPN Občine Loška dolina št. 4

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 4.
Datum: 10. maja, 2019
Skip to content