Javni poziv

Javni poziv občankam in občanom, organizacijam in društvom v občini Loška dolina.

Datum: 28.10.2021

Javni poziv občankam in občanom, organizacijam in društvom v občini Loška dolina

 

Glede na trenutno epidemiološko sliko v občini Loška dolina, ki je daleč najslabša v regiji vas

občanke in občane, pozivam, da se samostojno odpoveste množičnim druženjem.

Organizatorjem prireditev in dogodkov pa priporočam, da razmislijo o smiselnosti organiziranja

prireditev in s tem posledično izpostavljanje prebivalstva visokemu tveganju okužbe z virusom

Covid -19.

 

OSTANIMO ODGOVORNI!

 

 

Občina Loška dolina

župan

Janez Komidar