Informiranje in ozaveščanje prebivalcev o ukrepih ob poplavah

Vabimo vas, da se v nedeljo 17.10.2021 od 12. ure naprej udeležite predstavitve sistema zaščite in reševanja s poudarkom na temi Bolje pripravljen kot poplavljen, ki bo potekala pri Osnovni šoli Stari trg pri Ložu.

Datum: 12.10.2021

Na predstavitvi bodo občanom in drugim obiskovalcem prikazani nekateri možni načini protipoplavne zaščite.

Podane bodo informacije o možnih ukrepih, pravilnem ravnanju in ukrepanju pred poplavo, ob napovedi poplave, med njo in po njej z namenom izvajanja osebne in vzajemne zaščite.

poplava_prirocnik_za_bruce_vsebina_za_tisk

 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje

Občina Loška dolina

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana