Obvestilo - podaljšanje ukrepov

Obvestilo o podaljšanju ukrepa o odprtju TIC Lož in Medgeneracijskega centra Gaber.

Datum: 19.03.2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s

SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok  https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0819

 

Odlok začne veljati 20. marca in velja do 26. marca 2021.