Obvestilo - podaljšanje ukrepa o odprtju TIC Lož in MGC Gaber

Obvestilo o podaljšanju ukrepa o odprtju TIC Lož in Medgeneracijskega centra Gaber.

Datum: 19.02.2021

Poveljnik Civilne zaščite Občine Loška dolina podaljšuje ukrep o odprtju TIC Lož in MGC Gaber

od dne 20.02.2021 do 26.02.2021.

 

 

Dejavnost je možno izvajati skladno s trenutno veljavnimi ukrepi Vlade RS in navodili NIJZ.

 

Za zagotavljanje ukrepov je zadolžen vodja oziroma direktor Javnega zavoda Snežnik.

 

 

 

Občina Loška dolina                                                                       Štab Civilne zaščite

župan                                                                                                Poveljnik

Janez Komidar l. r.                                                                          Igor Palčič l. r.