Delovanje Medgeneracijskega centra Gaber in Tic Lož

Odredba o omejitvah delovanja Medgeneracijskega centra Gaber in Tic Lož.

Datum: 20.10.2020

Poveljnik Civilne zaščite Občine Loška dolina izdaja z dnem 20.10.2020 pa do preklica odredbo o prepovedi dnevnega druženja in opravljanja vseh dejavnosti v  Medgeneracijskem centru Gaber

ter

odredbo o zaprtju Turistično informativnega centra Lož za vse obiskovalce.

 

Bodimo odgovorni »OSTANIMO DOMA«

 

 

Občina Loška dolina                                                                         Štab Civilne zaščite

župan                                                                                                Poveljnik

Janez Komidar l. r.                                                                            Igor Palčič l. r.