Sklep o uporabi ukrepov Covid -19

Vlada RS je izdala Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19.

Datum: 01.06.2020

Sklep