Preklic izdanih ukrepov - Covid-19

Preklic vseh izdanih ukrepov.

Datum: 30.05.2020

Obvestilo občanom Loške doline s strani štaba CZ Loška dolina

 

Na podlagi Sklepa o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, št.166-1/2020-84-DGZR z dne, 13.3.2020 ( številka 166-1/2020-899 DGZR z dne, 28.5.2020) se z dnem, 30.5.2020 ob 19.00 uri prekliče Sklep o aktiviranju zgoraj navedenega Državnega načrta.

 

Vsi ukrepi ki so bili izdani s strani štaba CZ Loška doline od 13.03.2020 se z dnem 30.05.2020 ob 19,00 uri PREKLIČEJO.

 

Kljub preklicu vseh ukrepov naj se občani Loške doline vedejo odgovorno, upoštevajo naj socialno distanco in higieno rok. Še naprej občane Loške doline pozivamo k spremljanju medijev v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID -19.

 

 

Štab CZ Loška dolina, 30.05.2020

Poveljnik Igor Palčič

 

Sklep o prenehanju ukrepov